RIZIKOVÉ KÁCENÍ | Výškové práce, údržba zeleně

Rizikové kácení

  • Rizikové kácení kolem budov, potoků, elektrického vedení, apod.
  • Kácení stromů stromolezeckou technikou v nepřístupných podmínkách pro techniku.Stromy se kácí po částech a spouští lanem do Volného prostoru.
  • Kácení pomocí techniky (plošiny či jeřábu)  používá se pokud je technika nutná a terén pro ní dostupný.
  • Běžné Kácení (klasická těžba, probírky, prořezávky).

 

Responsive image